Get Started
Login Sign Up Contact the organizer
amfikleia
13 - 14 Jun 2015
Flex wing FAI1 Flex wing FAI1
Canceled

Blog

ΑΝΑΒΟΛΗ Αγώνος

2015-06-11 20:21

Λόγω μη επαρκών Δηλωθέντων Συμμετοχών ο εν λόγω αγώνας αναβάλλεται για αργότερες ημερομηνίες.   Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των νέων ημερομηνιών.

.

Event info

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο
1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2015 F.A.I. OPEN Category 2 event
1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2015
που θα γίνουν στο όρος Παρνασσό στην Αμφίκλεια, Βοιωτίας, στις 13 και 14 Ιουνίου 2015. Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων. αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας. Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.

Local Rules

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς που βρίσκονται δημοσιευμένοι στη δικτυακή ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού: http://www.hang-gliding.gr/com_downloads/egrapha/

Σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με τη χρήση του GPS.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζόμενου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Οι αθλητές οφείλουν να διαθέσουν στους διοργανωτές αν χρειαστεί το καλώδιο σύνδεσης του GPS τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν το καλώδιο δεν είναι διαθέσιμο και οι διοργανωτές δεν το διαθέτουν υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να βαθμολογηθεί ο αθλητής.

Info about Flying here

ΚΑΙΡΟΣ: Σαββάτου ώρα 13:00 και υψόμετρο 900μ.

ΚΑΙΡΟΣ: Κυριακής ώρα 13:00 και ύψος 900μ.

Accommodation

α)Ελεύθερη κατασκήνωση
θέση Αϊ-Γιάννης – 7 χλμ από Αμφίκλεια στον δρόμο για Φτερόλακα Παρνασσού κάτω από τα έλατα, με τρεχούμενο νερό, παγκάκια και τραπέζια .
β) Ξενοδοχεία – κρατήσεις να γίνουν απ’ ευθείας.
Παραδοσιακός Ξενώνας «ΚΥΡΙΑΚΗ»
τηλ. 22340-29011-2
Ξενοδοχείο Ταβέρνα Ανδρέας
τηλ. 22340-22696 / 22898
Ξενοδοχείο Πανόραμα.
τηλ. 22340-22111
Ξενοδοχείο Λεωνίδας
τηλ. 22340-22234/22544

Selection and entry fee

Δικαίωμα συμμετοχής στον Περιφερειακό αγώνας αποστάσεων FAI cat 2 = 20€.
Η πληρωμή των 20€ για τη συμμετοχή θα γίνεται σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμόμε ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN: |GR3801106690000066974472996|
(Δικαιούχος : ΛΕΜΠΛΑΝΚ ΛΙΛΛΙΑΝ)
Όλα τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε εντολέα.

1.     Εκδήλωση
Αγώνας Κυπέλλου στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβειας & Διάρκειας (Β’ Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.
2.     Οργανωτής: η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη:  η Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Εκτέλεση:  ΑΛΑΟ - ΕΝΑΡΑ και ΣΤΥΓΑ.
3.     Κέντρο των αγώνων: Αμφίκλεια, Βοιωτίας
4.     Γραμματεία: Γραφεία Αερολέσχης Αμφίκλειας (αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας)
5.     Τόπος διεξαγωγής: Όρος Παρνασσός
6.     Κριτές: Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015.
7.     Είδος Αγώνος
-Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
-Πανελλήνιο Κύπελλο Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία)
8.     Κανονισμοί Αγώνων: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς έτους 2015 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού www.hang-gliding.gr
9.     Αθλητές: Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.
10.     Προϋποθέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου Α’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο. Β’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα.
β) Α’ Κατηγορία:     όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 15 (Δεκαπέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα.
Β’ Κατηγορία:     όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 5 (πέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
11.     Έπαθλα: Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες Η απονομή θα γίνει μετά το τέλος της διεξαγωγής των αγώνων με μέριμνα των διοργανωτών.
12.     Υποβολή Ενστάσεων: Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50€. Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. Στην ένσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού που παραβιάστηκ.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Κάθε αθλητής θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 20.00€ (είκοσι) ως Δικαίωμα Συμμετοχής κατά την εγγραφή του. Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.
14.     Συμμετοχή αλλοδαπών: Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές πρέπει να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.
15.     Πιστοποίηση: Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS. Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως πρόγραμμα το FS.
16.     Ελλανόδικος Επιτροπή: Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη του αγώνα.
17.     Ασφάλιση: Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων είτε στην ασφάλεια που προσφέρει η ΕΛΑΟ ή σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρία. Στην τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό. Οι όροι θα πρέπει να είναι ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ. Όσοι δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, θα πρέπει να έχουν ασφαλισθεί μέσω των Αερολεσχών τους. Η ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων θα ισχύει για όλους τους επίσημους Ελληνικούς αγώνες Αιωροπτερισμού του 2015. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.

Competition schedule

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13 Ιουνίου    
09.00-10.00     Εγγραφές αθλητών – υποδοχή
10.00     Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30     Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00     Άφιξη στην απογείωση
12.00     Briefing Αθλητών
12.30-19.00     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου     Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης     Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
14 Ιουνίου     Τελευταία Αγωνιστική
έως     09.00     Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
    έως 10.00     Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
    10.05    Ανάρτηση Επίσημων Αποτελεσμάτων προηγούμενης Αγωνιστικής
    10.10     Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
    10.30     Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
    11.00     Άφιξη στην απογείωση
    12.00     Briefing Αθλητών
    12.30-18.00     Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
    19.00     Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
    έως 19.15     Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
    έως 19.45     Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
    έως 20.00     Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
    20.15     Ανάρτηση Επισήμων Αποτελεσμάτων
    20.30     Απονομή Επάθλων
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθυντού Αγώνων

Prizes and competition categories

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Ηαπονομή θα γίνει μετά το τέλος της διεξαγωγής των αγώνων μεμέριμνα των διοργανωτών.

Organization

Οργανωτής: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη:  Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Εκτέλεση:  ΑΛΑΟ ΕΝΑΡΑ και ΣΤΥΓΑ.

Contact Info

Κέντρο των αγώνων: Αμφίκλεια, Βοιωτίας
Γραμματεία: Γραφεία Αερολέσχης Αμφίκλειας (αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας)

E-Mail: Επιτροπή Αιωροπτερισμού
Website: www.hang-gliding.gr
Tel: +306944363693 Lillian Leblanc Contact the organizer